Guldläge för din kropp när hjärtat får konditionsträning

I en forskningsstudie på Institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska institutet har man tittat närmre på kopplingen mellan träning och hälsa och har sett att en fysiskt aktiv livsstil är förknippad med många hälsofördelar. Långvarig konditionsträning förändrar aktiviteten i musklerna och redan efter 6-12 månader kan hälsan hos personer som lider av eller riskerar att drabbas av metabola sjukdomar som typ 2-diabetes förbättras. Forskning från Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet visar också att konditions- och muskelträning gör att man sover, mår och fungerar bättre. Minnet och koncentration för inlärning blir bättre och ångest dämpas.

FLER FÖRDELAR MED TRÄNING
Du minskar risken även för andra vanliga sjukdomar som till exempel

  • hjärt- och kärlsjukdomar

  • vanliga cancerformer

  • demens

  • Alzheimers sjukdom

  • benskörhet

  • depression

  • artrosbesvär